Tài liệu triển lãm

Tài liệu triển lãm

Tài liệu triển lãm

Tài liệu triển lãm

BROCHURE VIEF ĐÀ NẴNG 2024
BROCHURE VIEF 2024
REPORT VIEF BAC NINH 2023
PROFILE BAN TỔ CHỨC
Đăng ký gian hàng

Đăng ký gian hàng

- Nền tảng trưng bày hoàn hảo

- Gặp gỡ người mua thực sự

- Tăng độ diện thương hiệu

- Bắc Ninh - Thị trường tiềm năng

- Khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh hiệu quả

Gửi câu hỏi cho BTC Gửi câu hỏi cho BTC Xem tài liệu triển lãm Xem tài liệu triển lãm Liên hệ ngay chúng tôi Liên hệ ngay chúng tôi Facebook Facebook