QUY ĐỊNH TRIỂN LÃM

QUY ĐỊNH TRIỂN LÃM

QUY ĐỊNH TRIỂN LÃM

Quy định dành cho các đơn vị tham gia tại triển lãm VIEF 2024 Bắc Ninh

Gửi câu hỏi cho BTC Gửi câu hỏi cho BTC Xem tài liệu triển lãm Xem tài liệu triển lãm Liên hệ ngay chúng tôi Liên hệ ngay chúng tôi Facebook Facebook