Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ trực tiếp với BTC VIEF 2024 để cập nhập thêm những thông tin triển lãm tại Bắc Ninh

Quản lý dự án

Tên: Ms. Vicky Võ
Chức vụ: Project Manager
Di động: +84 906 472 029

Kinh doanh

Tên: Ms. Phan Trân
Chức vụ: Sales Excutives
Di động: +84-908432535

Tiếp thị và truyền thông

Tên: Ms. Hà Nguyễn
Chức vụ: PIC Media and Communication
Di động: +84 376 227 665
Email: ha@vimf.vn
Gửi câu hỏi cho BTC Gửi câu hỏi cho BTC Xem tài liệu triển lãm Xem tài liệu triển lãm Liên hệ ngay chúng tôi Liên hệ ngay chúng tôi Facebook Facebook